հասցե
ԺԱԻ Երևան
Ֆիզկուլտուրնիկների 48
Երևան 0040, Հայաստան

հեռ.
+374 93 275788
+374 55 362915

էլ.հանցե
info@ica.am